Suunnittelu.jpg

Suunnittelu

“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” - Wahlres suunnittelee aurinkosähköprojektit toimimaan vuosikymmeniksi eteenpäin


 

Jokainen aurinkosähkökohde on uniikki. Erilaiset käyttötarkoitukset, asennuspinta-alat sekä laitevalinnat ovat kohteen muuttuvia tekijöitä, joiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi vaatii asiantuntevaa suunnittelua.

Wahlres mitoittaa aurinkosähköjärjestelmät tarkasti kiinteistön tarpeiden mukaisesti. Järjestelmän mitoituksen lisäksi laskemme asiakkaillemme tuulikuormat, simuloimme voimaloiden vuotuisen tuoton sekä tuotamme paneelien asettelusuunnitelmat ja asennusohjeet.

Suunnittelussa otetaan huomioon voimassa olevat Suomen viranomaisten hyväksymät määräykset, SFS-, EN-, ja IEC-standardit sekä Euroopassa olemassa olevat lait ja standardit. Lisäksi huolehdimme, että järjestelmät vastaavat paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden vaatimuksia.

 
Projektinhallinta.jpg

Projektinhallinta

Voimme Wahlresilla toimittaa aurinkosähköjärjestelmän myös “avaimet käteen” -periaatteella.


 

Wahlres hallinnoi aurinkosähköprojektin alusta loppuun aina suunnittelusta käyttöönottoon asti “avaimet käteen”-periaatteen mukaisesti.

Olemme tilaajavastuulain mukainen Luotettava Kumppani ja huolehdimme aina, että myös asennusverkostomme jäsenet täyttävät tilaajavastuun määritelmät.

luotettavakumppani_RGB_-jpg-.jpg
 
Wahlres_PV_tuotannonseuranta.png

Tuotannonseuranta

Wahlresin aurinkosähköjärjestelmien tuotantoa voi seurata reaaliaikaisesti


 

Käytämme aurinkosähköjärjestelmissämme maailman johtavan aurinkosähköinvertterivalmistajan ABB:n inverttereitä sekä Aurora Vision nimistä valvontaratkaisua.

Aurora Visionin Plant Viewer antaa reaaliaikaista tietoa siitä, miten paljon energiaa aurinkosähköjärjestelmällä on tuotettua ja mallintaa tiedon havainnolliseksi. Valvontaratkaisulla voidaan valvoa ja analysoida järjestelmän tilaa, suorituskykyä ja energiatuotantoa etäältä, jolloin asiakkaan on helpompi hallita voimalaansa.

Aurora Vision Plant Viewer.jpg

Henkilöille, jotka haluavat itse hallita koko aurinkovoimajärjestelmäänsä, voidaan luoda erillinen portaali, jotta he voivat käyttää Plant Vieweriä aurinkovoimalansa ohjaukseen

 
Winaico_vakuutus_PV.jpg

Takuu

Aurinkosähköjärjestelmän yksittäisten laitetakuiden lisäksi koko voimalalle voidaan hankkia lisäturvaa vakuutuspaketilla


“3-in-1” vakuutus

 
 
 
 
 

Winaicon aurinkopaneeleilla toteutetulle aurinkosähköjärjestelmälle voidaan erikseen rekisteröidä kokonaisvaltainen riskeiltä suojaava vakuutuspaketti. Kolme vakuutusta yhdeksi paketiksi yhdistävä kokonaisuus suojaa tehtyä sijoitusta moniulotteisesti kaikilta ennakoimattomilta vaurioilta ja tuhoutumiselta, syöttötariffien menetykseltä, sekä vähenytyneeltä tuotannolta.

Vakuutuskausi voidaan valita joko viideksi tai kymmeneksi vuodeksi ja se on voimassa heti rakennusvaiheesta alkaen.